Pasniegtas Izglītības inovācijas balvas

Mācību gada noslēgumā pašvaldība turpina tradīciju un pateicas skolēniem un skolotājiem par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī konkursos un skatēs.

Pagājušajā nedēļā Izglītības inovācijas balvas apliecības un naudas balvas par sasniegumiem saņēma kopā 73 skolēni un 37 skolotāji.

Bioloģijas valsts 43. olimpiādē II pakāpes diplomu saņēmis Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēns Kristofers Štekerhofs (skolotāja Irina Ivane).

Savukārt III pakāpes diplomus Latvijas 45. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē saņēmuši – Ņikita Zisļins (Ventspils 6. vidusskola, skolotāja Olga Ozoliņa)

Marija Ivanova (Ventspils 6. vidusskola, skolotāja Emīlija Lesiņa)

un Krista Kraule (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, skolotāja Ilona Jostiņa)

Diplomus un atzinības Ventspils skolēni saņēmuši arī par piedalīšanos:

·         Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmām) valsts 37. olimpiādē,
·         Latviešu valodas valsts 47. olimpiādē,
·         Krievu valodas (mazākumtautības) un literatūras 33. atklātā  olimpiādē,
·         Latvijas Atklātajā lingvistikas olimpiādē,
·         Latvijas 45. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu Kurzemes reģionālajā konferencē,
·         Kurzemes X atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē,
·         Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā vācu valodas olimpiādē,
·         Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atklātajā angļu valodas olimpiādē,
·         IV Latvijas Republikas Satversmei veltītajā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursā,
·         Starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursa “Bebrs 2020” Latvijas finālā,
·         Konkursā „Kultūras kanons: vērtību mērs vai impulss izaugsmei”, Kurzemes kārtā,
·         Demokrātijas nedēļas Eseju konkursā skolēniem un studentiem “Ko es darītu 16.maija rītā”,
·         XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā “Radi rotājot”,
·         Konkursā “Rēķini galvā”, Latvijas finālā 2021,
·         “Tatjanas dienas” tēlotāja mākslas un literāro darbu valsts konkursā,
·         XII Starptautiskajā  bērnu vizuālās mākslas izstādē-konkursā «Живи, планета!» Baltkrievijā,
·         IV Starptautiskajā glezniecības konkursā “Vilnis Lielupē”,
·         Starptautiskajā mākslas konkursā “SAGLABĀT VARDES!” (ASV, Kalifornija),
·         Starptautiskajā konkursā “Fish Art Contest 2021” (ASV, Minneapole),
·         Eiropas Savienības pārstāvniecības Latvijā organizētajā programmēšanas konkursā “Iegriez pasauli”.

Paldies skolēniem par uzņēmību piedalīties un izaicināt sevi parādīt zināšanas ārpus skolas mācību satura un paldies pedagogiem par skolēnu iedrošināšanu un sagatavošanu!