Pievienojies vispasaules vides dienas atzīmēšanā!

Ventspils Jauniešu māja aicina ikvienu interesentu pievienoties vispasaules vides dienas atzīmēšanā, veidojot Zemes mākslas instalācijas, savos piemājas dārzos, parkos vai pagalmā.

Ar Zemes mākslas instalācijām vēlamies izteikt pateicību un atbalstu visām organizācijām un indivīdiem, kuri iestājas par vides aizsardzību.
Viss, kas nepieciešam, lai piedalītos, ir dabas materiāli un brīva vietā kurā izveidot Zemes mākslu.
Aicinām dalīties ar izveidotām Zemes mākslas fotogrāfijām vai video sociālajos medijos, atzīmējot organizācijas un indivīdus, kuriem veltāt šo mākslas instalāciju, kā arī atzīmējot Ventspils Jauniešu māju un izmantojot tēmturi #WorldEnvironmentDay.
Daži latviešu organizāciju piemēri: @dabasfonds@pasaulesdabasfonds@zala_josta@zala_briviba

Plašāka informācija par Pasaules vides dienu:
Kopš 1972. gada ANO katru gadu izvirza vides jautājumu. 2021. gads ir mūsu ekosistēmu atjaunošanas gads. Faktiski šis gads iezīmē tikai desmitgades sākumu, kas vērsts uz šo mērķi: novērst, apturēt un novērst ekosistēmu degradāciju visā pasaulē.
Stādiet kokus, zaļas pilsētas, veidojiet mežonīgākus dārzus, mainiet uzturu vai tīriet upes un piekrastes. Tā ir paaudze, kas var samierināties ar dabu.