Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

Vasaras brīvlaika darba iespēju mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Darbā iesaistīties var skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs no 2021.gada 17.maija līdz 16.augustam.

  • No 17.maija – Vidzemes, Kurzemes reģionā
  • No 18.maija – Rīgas reģionā
  • No 19.maija – Latgales, Zemgales reģionā

Darbam jāreģistrējas elektroniski aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Pieteikumā būs jānorāda informācija par reģionu, kurā vēlēsies strādāt. Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti darbā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Ventspilī un Ventspils novadā pieejamās darba vakances (spied te)

Plašāk par vasaras brīvlaika darba iespējām meklē https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem