Arī šovasar jauniešiem būs iespēja strādāt!

22.aprīlī, Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu arī šogad finansēt bērnu un jauniešu īslaicīgo nodarbinātību 2021. gada vasaras brīvlaikā, piešķirot šim mērķim finansējumu teju 94 000 eiro apmērā.

Lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespēju vasarā nopelnīt un uzlabot savu finansiālo stāvokli, kā arī iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, Ventspils pilsētas dome nodrošinās līdzfinansējumu skolēnu darbam vasaras brīvlaikā trīs dažādās programmās:

1)Ventspils pilsētas pašvaldības organizētā nodarbinātības programma skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem

Šī programma tiek piedāvāta Ventspils pilsētā deklarētiem skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kuri 2020./2021. mācību gadā  iegūst izglītību vispārējās, speciālās izglītības, profesionālās izglītības iestādē no šādām sociāli mazaizsargātām ģimenēm:

  • bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
  • bērniem no ģimenēm, kurām ir noteikts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss;
  • bērniem, kuriem ar skolas direktora rīkojumu ir piešķirtas brīvpusdienas;
  • bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;
  • bērniem no daudzbērnu ģimenēm;
  • bērniem, kuriem izstrādāta uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma.

Ja darba devēju izveidotās darbavietas pārsniegs iepriekšminēto bērnu pieteikumus uz tām, tad brīvās darbavietas tiks piedāvātas:

  • bērniem, kuriem vismaz viens no vecākiem ir pensionārs vai persona ar invaliditāti;
  • bērniem, kuri 2020./2021. mācību gadā ir bijuši pilsētas vai valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti.

Ventspils pilsētas dome darba devējiem nodrošina finanšu līdzekļus skolēna darba samaksai 100 % apmērā no valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes.

2)Nodarbinātības valsts aģentūras organizētā nodarbinātības programma skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot)

Šī programma tiek piedāvāta visiem Ventspilī deklarētajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri  2020./2021. mācību gadā iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Ventspils pilsētas dome šajā programmā nodrošina 50% algas līdzfinansējumu no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.

3)Ventspils pilsētas pašvaldības organizētā nodarbinātības programma skolēniem no 15 līdz 20 gadu vecumam 2021. gada vasaras brīvlaikā

Šī programma,  tiek finansēta no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta un darba devēja finanšu līdzekļiem. Ventspils pilsētas dome darba devējiem nodrošina finanšu līdzekļus skolēna darba samaksai 100 % apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas.

Darba devēji, kuri piedāvā darba vietas skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem laika posmā no 2021. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. augustam, tiek aicināti no 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada līdz 14. maijam pieteikties, iesniedzot rakstisku pieteikumu Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļai Jūras ielā 36, Ventspilī, vai nosūtot pieteikumu elektroniski uz [email protected].

Izglītojamo vecāki, kuri vēlas, lai viņu bērni iesaistās vasaras īslaicīgajā nodarbinātībā, kā arī jaunieši, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, varēs aizpildīt un iesniegt elektronisku pieteikumu. Aicinām sekot līdzi informācijai Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā un mājas lapā http://labklajiba.ventspils.lv.

2021. gadā bērnu un jauniešu īslaicīgai nodarbinātībai vasaras brīvlaikā Ventspils pilsētas dome paredz finansējumu teju 94 000 eiro apmērā, nodrošinot ar darba vietām 287 bērnus un jauniešus.

2020. gada vasaras brīvlaikā tika nodrošināta iespēja strādāt 251 Ventspils pilsētā deklarētam bērnam un jaunietim vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Ventspils pilsētas dome pērn šim mērķim izlietoja  teju 60 000 eiro.