Kāpēc piedalīties un kas notiek starptautiskos projektos?

Noslēdzies starptautiskais jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas projekts DigiYouth, kurā Ventspils jaunieši nepilnu trīs gadu garumā darbojās kopā ar vienaudžiem no Igaunijas, Somijas un Zviedrijas.    

Videosižetos uzzini dalībnieku iespaidus!

Centrālbaltijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām (DigiYouth) norisinājās no 2018. gada janvāra līdz šā gada martam. Projekta mērķis bija attīstīt Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas jauniešu uzņēmējdarbības un pārrobežu sadarbības prasmes, atbalstot skolēnu start-up veida mācību uzņēmumu veidošanos un to darbību, īpaši pievēršot uzmanību digitālajiem produktiem, pakalpojumiem un risinājumiem. Projekta mērķis bija ne tikai veicināt jauniešu interesi par biznesu, bet arī dot iespēju gūt praktisku uzņēmējdarbības pieredzi.

Projektā piedalījās 50 Ventspils izglītības iestāžu audzēkņi – Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Ventspils 2. vidusskolas un Ventspils 4, vidusskolas skolēni (vecumā no 14 līdz 19 gadiem).