Izstrādāts informatīvs materiālus skolēnu un audzēkņu pašpārvaldes darbības pilnveidošanai un atbalstam

Novērtējot skolēnu/audzēkņu pašpārvalžu nozīmi skolēnu pilsoniskās aktivitātes un līdzdalības veicināšanā, Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājuši informatīvos materiālus skolēnu un audzēkņu pašpārvaldes darbības pilnveidošanai un atbalstam.

✔️Tie būs noderīgi gan pašpārvalžu konsultantiem, gan jauniešiem un citiem interesentiem.
✔️Atbalsta materiālu kopumā ir pieejami dažādi materiāli un ieteikumi – daudzveidīgas metodes, animācijas, video pieredzes stāsti, idejas un darbības principi, ar kuriem aicinām iepazīties, iedvesmoties un izmantot pašpārvaldes ikdienas darbam.
✔️Materiāli atrodami jaunā VISC mājaslapas sadaļā “Atbalsts pašpārvaldēm”.
✔️Atbilstoši pašpārvalžu dalībnieku un konsultantu vajadzībām materiāli pieejami par tādām tēmām kā “Kas ir pašpārvalde?”, “Kā strādāt ar pašpārvaldēm attālināti?”, “Kā veicināt jauniešu līdzdalību?”, “Pašpārvalde no Ā līdz Z”, “Motivācija un iesaiste” un “Konsultanta un līdera loma”.

Visu materiālu apkopojums atrodams: https://www.visc.gov.lv/lv/atbalsts-pasparvaldem