Plānošanas dokuments “Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam” ir nodots sabiedriskajai apspriešanai.

Jaunatnes jomas pārstāvji, paši jaunieši un citi interesenti ir aicināti izteikt savu viedokli līdz šā gada 8. martam!

Plānošanas dokumenta projektu skatīt un rast informāciju par sabiedrības līdzdarbības iespējām var, spiežot uz IZM mājas lapu

Veidosim savu nākotni kopā!