Vai esam daļa no masveida patēriņa?

Uz šo jautājumu atbildes centās izzināt aktīvie Ventspils Jauniešu mājas brīvprātīgie, kuri jau 18.novembrī uzsāka akciju “Kopā pret pārtikas izšķērdēšanu”.

Aktīvie jaunieši un Eiropas brīvprātīgie kopā devās uz veikaliem, kafejnīcām un restorāniem Ventspils apkārtnē, lai runātu par pārtikas atkritumiem un kā risināt šo problēmu. No šīs akcijas jaunieši secināja, ka lielākā daļa no kafejnīcām un veikaliem jau veiksmīgi piedāvā risinājumus, lai samazinātu pārtikas produktu izniekošanu, kā arī bija atsaucīgi, lai diskutētu par globālo pārtikas produktu atkritumu problēmu.

Akcijas noslēgumā notika tiešsaistes diskusija. kurā tikās 17 studenti no Ventspils Augstskolas un kopā ar Ventspils Jauniešu mājas brīvprātīgo Benediktu runāja par esošo pasaules situāciju un kā masu patēriņš ir lielākais cēlonis pārtikas izšķērdēšanai. Tiešsaistes diskusijas mērķis bija apzināt studentu novērotās pārtikas produktu un to atkritumu problēmas augstskolas vidē. Diskusija vainagojās ar izstrādātu rīcības plānu, kā studentiem pašu spēkiem efektīvāk risināt šīs iepriekš identificētās problēmas.

Kā primārā no problēmām tika identificēta informācijas trūkums par pārtikas produktu un to atkritumu šķirošanu un pareizu pārtikas produktu uzglabāšanu. Risinājums ir izveidot aktīvu Ventspils Augstskolas studentu pulku, kuri veidos pamācošas infografikas, kā arī aicinās izveidot komposta kasti augstskolas teritorijā.

Projekts “Jaunatne iesaistās” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.