Konferencē “Jaunatne’21 – izaicinājums pieņemts!” runāja par digitālo darbu ar jaunati

Ceturtdien, 3. decembrī, norisinājās tiešsaistes konference “Jaunatne’21 – izaicinājums pieņemts!”. Konferencē tika runāts par vairākām nozīmīgām pārmaiņām jaunatnes jomā – gan saistībā ar jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, gan par izstrādājamo jaunatnes politikas plānošanas dokumentu, par jauniem paņēmieniem jauniešu līdzdalības veicināšanā, kā arī par digitālo darbu ar jaunatni.

Pasākumā piedalījās jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu līderi, darbā ar jaunatni iesaistīto nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji un citi interesenti. Konferences laikā tika apspriestas daudzas būtiskas tēmas – par to, kā noturēt jaunieti uz vietas pašvaldībā, kā stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldību līmenī, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas jauniešiem, attīstot digitālo un mobilo darbu ar jaunatni. Diskutēja arī par to, kā veicināt plašāku un aktīvāku jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinot skolēnu pašpārvalžu darbību un to koordināciju nacionālā līmenī, un, cik būtiska ir jauniešu psiholoģiskā un emocionālā labklājība.

Konferencē piedalījās arī Ventspils Digitālā centra direktora vietnieks Raitis Roze, kurš runāja par digitālo darbu ar jaunatni  – vai un kā ar digitālajiem rīkiem var sasniegt jauniešus. Raitis uzsvēra, ka attīstot digitālo potenciālu kopumā, darbs ar jaunatni nevar izpalikt. Ventspils Digitālais centrs digitālā darba ar jaunatni jomā darbojas vairākos virzienos – gan izglītojot jauniešus par digitalizācijas ietekmes jautājumiem – drošību internetā, kiberdrošību, e-komerciju un uzņēmējdarbību -, gan mācot jauniešiem ikdienā un profesionālā darbībā noderīgas prasmes, gan attīstot digitālus pakalpojumus tieši jauniešu auditorijai. Jauniešiem tiek nodrošināta arī bezmaksas pieeja tehnoloģijām, konsultācijas un prakses iespējas.

Digitālā centra direktora vietnieks minēja, ka liels solis uz priekšu digitālajam darbam ar jaunatni būs arī topošais Ventspils Zinātnes un inovāciju centrs, kura mērķis būs ieinteresēt jauniešus STEM izglītībā un nākotnes karjeras izvēlē.