Tiešsaistes diskusija – Kā padarīt jauniešu balsis dzirdamas?

Izglītības un zinātnes ministrija aicina Kurzemes reģiona jauniešus un darba ar jaunatni veicējus piedalīties tiešsaistes diskusijā “Kā padarīt jauniešu balsis dzirdamas?”, kas notiks 10. novembrī no plkst. 16:00 līdz 19:00 Zoom platformā.

Diskusijas laikā tās dalībnieki kopā meklēs atbildes uz jautājumiem par to, kā var sekmēt lielāku jauniešu ietekmi un iesaisti politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanas procesos.
Diskusija ir daļa no Eiropas Jaunatnes dialoga – procesa, kas veicina jauniešu līdzdalību un sekmē diskusijas par jautājumiem, kas ir aktuāli jauniešiem un ietekmē viņu nākotni. Diskusijas rezultāti tiks izmantoti Latvijas jaunatnes politikas plānošanā, kā arī tiks iekļauti Eiropas Jaunatnes dialoga Latvijas ziņojumā, kas kopā ar citu Eiropas Savienības valstu ziņojumiem būs iesniegts Eiropas Savienības Padomē.
Reģistrācija dalībai diskusijā: https://ej.uz/EJD_Kurzeme


Reģistrēties dalībai diskusijā iespējams līdz 9. novembrim. Vietu skaits ierobežots.
Pieslēgšanas saite tiks nosūtīta reģistrētiem dalībniekiem uz norādīto e-pasta adresi.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar projekta koordinatori Mariju Vlasenko: [email protected]

Pasākums notiek Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ lidzfinansētā projekta “ES Jaunatnes dialoga īstenošana Latvijā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.