Jaunieši dalās pieredzē par attālinātu saziņu un darbu komandā 

Ventspils vidusskolēni kopā ar vienaudžiem no Igaunijas, Somijas un Zviedrijas kopš 2018. gada ir iesaistīti digitālās uzņēmējdarbības projektā “DigiYouth”. Jaunieši darbojas jauktās starptautiskās komandās, lai izstrādātu digitālu produktu un pakalpojumu biznesa idejas, prototipus un pārdošanas plānus. Saziņa starp komandas biedriem un mentoriem notiek galvenokārt tiešsaistē – dažādās e-vidēs. 

Izlasiet, ko digitālie jaunieši no savas projektā iegūtās pieredzes iesaka, lai izdotos attālināta saziņa un darbs komandā!

Attālinātā komunikācija

● To praktizējot, ar katru reizi kļūst vieglāk tāpat kā ar jebkuru citu darbību.
● Ir daudzas e-vides, kurās var sazināties. Sanāksmes vislabāk rīkot Skype un Zoom, kā arī Facebook Messenger vai Google Hangouts sesijās.
● Vienojieties ar komandas biedriem par izmantojamo e-vidi un sadarbības veidu. Pārbaudiet, vai jums un citiem dalībniekiem ir pieeja (konts darbojas un visi atceras paroli).
● Nosakiet tikšanās ilgumu, lai visi dalībnieki zinātu darba kārtību.
● Vienojieties savā starpā par to, kurš veic piezīmes par sanāksmē runāto un kur tās tiks uzglabātas, piemēram Google Drive dokuments.
● Sadaliet lielākos uzdevumus mazākās aktivitātēs un piešķiriet katrai daļai termiņu, kurā to izdarīt, un atbildīgo. Jūs varat izmēģināt populārus laika un uzdevumu pārvaldības rīkus – Trello vai kopīgot uzdevumus Google kalendārā. Tas palīdzēs paturēt prātā jūsu pienākumus.
● Videozvanu laikā turiet kameras ieslēgtas, lai saziņa būtu vieglāk saprotama un vieglāk uztvert kurš kurā brīdī izsakās.
● Runājiet mikrofonā skaidri un skaļi.
● Ja kādu no komandas nedzirdat vai neredzat, nekautrējieties to paziņot.
● Ja citi runā un jūs nevēlaties kaut ko piebilst sarunai, tad ir labi izslēgt mikrofonu – tad netraucē dažādi fona trokšņi vai datora klikšķi.
Komandas darbs
● Komandas darbs notiek kopā ar komandas biedriem. Piešķiriet uzdevumus un lomas, kurš par ko ir atbildīgs.
● E-sanāksmēs pārrunājiet, kā ikviens izdodas ar uzdevumu veikšanu, vai kāds atpaliek no grafika? Vai kādam nepieciešams palīdzēt? Vai kāds vēlas mainīt lomu?
● Runājiet ar savu grupu par savu dzīvi un tās norisi. Komandas biedru dalīšanās ar svarīgiem dzīves notikumiem un aktivitātēm palīdz cits citam labāk saprast.
● Esiet elastīgs, organizējot un vadot e-sanāksmes. Sākumā šāda pieeja visiem būs jauna un var likties sarežģīta, bet jūs pierodat pie tā ātri.
● E-sapulču laikā piedāvājiet palīdzību un esiet atvērti – lai jūs labāk saprastu cits citu un izvairītos no neskaidrībām un jūs efektīvāk strādātu kopā.
● Izmantojiet pilnus teikumus, lai e-sapulcēs izteiktos. Tas palīdzēs citiem tevi labāk izprast un skaidrāk atklāt tavas idejas fonu.

Projektu “DigiYouth” Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja, bet to finansē Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma, kā arī Ventspils pašvaldība. No Latvijas projektā iesaistīti skolēni un skolotāji no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Ventspils 2. vidusskolas un Ventspils 4.vidusskolas. Konsultācijas jauniešiem sniedz arī Ventspils Digitālā centra un Ventspils Biznesa atbalsta centra speciālisti.