Uzsāk projektu „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!”

2013.gada 13. septembrī Jaunrades namā norisinājās projekta „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” atklāšanas pasākums. Biedrība „Ventspils Jauniešu dome” sadarbībā ar Ventspils Jaunrades nama jauniešu klubu „Knaģis” ir uzsākusi projekta  īstenošanu, kura mērķis ir veicināt biedrības vadošo speciālistu stabilu darbību, to zināšanu un prasmju uzlabošanos, kas cels administratīvo kapacitāti un nodrošinās biedrības stabilitāti un izaugsmi.

Uz projekta atklāšanas pasākumu tika aicināti aktīvi skolēni, Ventspils Jaunatnes lietu komisijas locekļi, pašvaldības policijas, probācijas dienesta kā arī  citu Ventspils pašvaldības institūciju pārstāvji.

Pasākumu atklāja Ventspils Jauniešu domes valdes loceklis Kristians Jacevičs, kurš klātesošos iepazīstināja ar Ventspils Jauniešu domes darbību, paveiktajiem darbiem, kā arī nākotnes plāniem. Pasākuma dalībnieki uzzināja vairāk arī par Ventpsils Jaunrades nama Jauniešu klubu „Knaģis”. Par kluba aktivitātēm sīkāk pastāstīja tā vadītāja Baiba Grīnberga, kura darbojas arī Ventpsils Jauniešu domes valdē. Formālās daļas noslēgumā Jaunatnes lietu komisijas un Jauniešu domes loceklis Emīls Anškens iepazīstināja ar pašu projektu un tā aktivitātēm, kuras plānotas īstenošanas laikā. Kā Emīls norādīja, nozīmīga projekta aktivitāte ir sekmīgākas sadarbības veicināšana ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, pašvaldības un valsts institūcijām, kuru darbība ietekmē Ventspils jauniešu dzīvi, jaunatnes politikas izstrādi Ventspils pašvaldībā. Pēc oficiālās daļas turpinājās neoficiālā, kuras laikā klātesošie tika aicināti uz kafijas pauzi un neformālā atmosfērā piedalījās aktivitātē „Kafejnīca”, kuras laikā diskutēja par to, kā Ventspils Jauniešu dome un Jauniešu klubs „Knaģis” varētu sadarboties ar attiecīgajām institūcijām, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti un veicinātu jauniešu brīvprātīgā laika pavadīšanas iespējas Ventspilī.

Projekta mērķu sasniegšanai ir paredzētas apmācības, izglītojoši semināri un konsultācijas Ventspils izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvalžu dalībniekiem un to līderiem par jaunatnes politikas un līdzdalības jautājumiem, stiprinot pilsoniskas sabiedrības veidošanos. Līdz ar to jaunieši aktīvāk spēs piedāvāt savu redzējumu par jaunatnes politikas īstenošanu pilsētā, kā arī pilnvērtīgāk spēs piedalīties jaunatnes politikas izstrādē vietējā, reģionālā un valsts līmenī.

Projektu „Tu vari vairāk, nekā Tu domā!” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam NVO  darbības atbalsta programmas ietvaros. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.