Latvijā notiks vērienīgi Eiropas Jaunatnes nedēļas 2019 pasākumi

Eiropas iespēju darbnīcas, Eiropas pikniki un randiņi, pieredzes apmaiņas pasākumi, filmu vakari, un kā “must have” pasākums visiem jaunatnes jomā strādājošajiem – izglītojoša konference “Nākamais solis darbā ar jaunatni: nākotnes jaunietis un inovatīvas līdzdarbības formas”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina apmeklēt Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumus arī Latvijā.

Eiropas Jaunatnes nedēļas visu pasākumu kalendārs pieejams arī tiešsaistē: https://europa.eu/youth/week_lv

JSPA informē, ka no 29. aprīļa līdz 5. maijam visā Eiropā notiek Eiropas Jaunatnes nedēļa, kuras vienojošā tēma “Demokrātija un es”.

Jauniešiem, piedaloties Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumos, būs iespēja izzināt, kā viņi var ietekmēt lēmumus un būt aktīvi sabiedrības pārstāvji. Tāpat Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumos jauniešiem būs iespēja plašāk iepazīt programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus. 

Eiropas Jaunatnes nedēļa notiek reizi divos gados, un tā tiek atzīmēta visās programmas “Erasmus+” dalībvalstīs. Jauniešiem paredzēti pasākumi notiek visās ES dalībvalstīs, arī Briselē. Latvijā Eiropas Jaunatnes nedēļā notiks vairāk nekā 20 dažādi jauniešiem paredzēti pasākumi. Turklāt svētki tiks svinēti ilgāk – līdz pat maija vidum.

Pasākumus Latvijā organizē JSPA, kā arī JSPA Eurodesk reģionālie koordinatori. 

Visi pasākumi, kas notiek Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā, ir bez maksas. 

Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumi Latvijā

 • 29. aprīlī Eurodesk reģionālā koordinatora “Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Nagla”” organizēts pasākums “Eurodesk mini pikniks ar Eiropu Cērē”. Norises vieta – pie skolas. Pasākuma sākums plkst. 13.30.
 • 30. aprīlī Eurodesk reģionālā koordinatora “Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Nagla”” organizēts pasākums “Eurodesk pikniks ar Eiropu”. Norises vieta – MJIC “Nagla”. Pasākuma sākums plkst. 15.00. 
 • 2. maijā Eurodesk reģionālā koordinatora “Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Nagla”” organizēts pasākums “Eurodesk mini pikniks ar Eiropu Vānē”. Norises vieta – pie skolas. Pasākuma sākums plkst. 13.30.
 • 2. maijā Eurodesk reģionālais koordinators jauniešu organizācija “Creative minds for culture” organizē pasākumu jauniešiem “Jauno līderu tikšanās”. Norises vieta – Tukuma Ledus hallē. Pasākuma sākums plkst. 10.30. 
 • 3. maijā JSPA organizē konferenci jaunatnes jomā strādājošajiem “Nākamais solis darbā ar jaunatni:  nākotnes jaunietis un inovatīvas līdzdalības formas”. Norises vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka. Pasākuma sākums plkst. 10.00.
 • 7. maijā Eurodesk reģionālā koordinatora “Jēkabpils NVO atbalsta centrs” organizēts pasākums “Manas pirmās vēlēšanas”. Norises vieta – vēsturiskā Latvijas bankas ēka Jēkabpilī, Pormaļa ielā 11. Pasākums sākas plkst. 10.00.
 • 7. maijā Eurodesk reģionālā koordinatora “Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Nagla”” organizēts pasākums “Eurodesk mini pikniks ar Eiropu Zemītē”. Norises vieta – pie tautas nama. Pasākuma sākums plkst. 16.00.
 • 8. maijā Eurodesk reģionālā koordinatora “Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs” organizēts pasākums “Randiņš ar Eiropu”. Norises vieta – Alūksnes Bānīša stacija. Pasākuma sākums plkst. 16.00. 
 • 8. maijā Eurodesk reģionālais koordinators jauniešu organizācija “Creative minds for culture” organizē Eiropas iespēju darbnīcu Lielupes pamatskolā.
 • 9. maijā Eurodesk reģionālais koordinators jauniešu organizācija “Creative minds for culture” organizē Eiropas iespēju darbnīcu Jūrmalas Jauniešu un iniciatīvu centrā.
 • 10. maijā Eurodesk reģionālā koordinatora “Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Nagla”” organizēts pasākums “Eurodesk mini pikniks ar Eiropu Matkulē”. Norises vieta – pie kultūras nama. Pasākuma sākums plkst. 16.00.
 • 13. maijā Eurodesk reģionālā koordinatora “Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Nagla”” organizēts pasākums “Eurodesk mini pikniks ar Eiropu Zantē”. Norises vieta – pie kultūras nama. Pasākuma sākums plkst. 17.00. 
 • 13. maijā Eurodesk reģionālais koordinators jauniešu organizācija “Creative minds for culture” organizē Eiropas iespēju darbnīcu Tīnūžu Jauniešu telpā (Tīnūžu Tautas namā).

Tāpat JSPA piedāvā iespēju jauniešiem visos Latvijas reģionos noskatīties dokumentālo filmu “The last fisherman”, kura tapusi programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projekta laikā. 

Plānots, ka filma tiks izrādīta jauniešu studijā “BaMbuss” (“Baltijas Reģionālais fonds”), “Creative minds for culture” (Tīnūžos, 13. maijā), Siguldas novada Jauniešu iniciatīvu centrā “Mērķis” (Morē, 7. maijā), Jelgavas novadā (“Klubs Māja” organizētā pasākumā), ar EuroPeers atbalstu izrādīs filmu Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris” un Olainē, kā arī Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā. 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.