Eiropas iespēju datubāze jauniešiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina ikvienu jaunieti, kurš vēlas iesaistīties kādā starptautiskā projektā, kļūstot par daļu no pārmaiņu veidotājiem, reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē.

Tā ir virtuālā vide, kurā jaunieši satiek organizācijas, kuras meklē projektu dalībniekus savu projektu īstenošanai, kā arī jauniešus, kuri paši būtu gatavi iesaistīties projektu izstrādes procesā. 

Programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvā jauniešiem vēl plašākas iespējas iesaistīties, līdzdarboties un izrādīt savu solidaritāti, darot darbus, kas uzlabotu kādu aktuālu problēmu vietējā sabiedrībā. 
Eiropas Solidaritātes korpusa datubāze: https://europa.eu/youth/solidarity_lv

Kopš 2016. gada decembra, kad Eiropas Komisija izziņoja, ka visā Eiropā tiks ieviesta jauna jaunatnes jomas programma “Eiropas Solidaritātes korpuss” un ka jau ir radīta vienota datubāze, kurā jaunieši ir aicināti reģistrēties, visā Eiropā Solidaritātes korpusa datubāzē ir reģistrējušies vairāk nekā 124 000 jauniešu. Gandrīz 14 200 jauniešu jau ir iesaistījušies kādā no programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektiem, veicot darbu vides, kultūras, sociālajā un citās jomās. No Latvijas Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē līdz šī gada 18. aprīlim reģistrējušies 1376 jaunieši. 

“Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvā jauniešiem ne tikai brīvprātīgā darba iespējas, bet arī reālu darbu vai praksi. Tāpat jaunieši var rakstīt savus Solidaritātes projektus, kurus īstenot nacionālā līmenī, risinot vietējai sabiedrībai nozīmīgus jautājumus.  

Vienīgais nosacījums, lai reģistrētos Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē, ir vēlme izrādīt solidaritāti un veikt darbu sabiedrības labā. Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekti paredzēti jauniešiem no 18 līdz 30 gadu vecumam. 

Šīs datubāzes darbības princips: jaunieši reģistrējas un norāda informāciju par sevi (savas intereses, talantus, vēlmes u.tml.), tad viņiem ir pieeja starptautiskai iespēju datubāzei, kurā sludinājumu veidā organizācijas, kuras ir saņēmušas finansējumu programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanai, meklē projektam dalībniekus. Ne reti organizācijas pievieno sludinājumu jau brīdī, kad tās izstrādā projekta pieteikumu iesniegšanai konkrētās valsts nacionālajā aģentūrā. Tādējādi jaunieši var kļūt ne tikai par projekta dalībniekiem, bet arī par daļu no projekta izstrādes komandas. Jaunieši var iesaistīties projekta izstrādes gaitā un pielikt savu artavu pārmaiņu veidošanas procesā. 

“Nākamais “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu pieteikumu konkurss noslēgsies 30. aprīlī. Redzam, ka ar katru dienu Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē iespēju skaits jauniešiem un projektā iesaistīto jauniešu skaits visā Eiropā palielinās. Aicinām jauniešus arī no Latvijas izmantot savas iespējas un izrādīt iniciatīvu,” tā Rasa Lazdiņa, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja. 

Par programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”

Latvijā “Eiropas Solidaritātes korpusu” administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). Ideja par šādas programmas nepieciešamību radās jau 2016. gada nogalē, kad EK priekšsēdētājs Žans Klods Junkers savā runā par stāvokli ES paziņoja par ieceri izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu, radot iespējas jauniešiem, kas vēlas sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā un izrādīt solidaritāti.

“Eiropas Solidaritātes korpuss” ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.