Mākslas darbu konkursa tēma: “LABS = LĪDZVĒRTĪGS”, iesniedz darbus līdz 5.aprīlim!

 "LABS = LĪDZVĒRTĪGS" ir sauklis, kas tiek izmantots kā Starptautiskās sieviešu dienas atpazīstamības simbols. Dzimumu līdztiesība un centieni  panākt vienlīdzīgas iespējas visos dzīves aspektos, neatkarīgi no dzimuma, ir jomas, kas mūsdienās asociējas ar Starptautisko sieviešu dienu. Līdztiesība ir tas, ko mēs vēlamies izcelt šajā konkursā.

  • Mākslas darbu konkursa mērķis: 

Starptautiskā sieviešu diena ir laba iespēja atgādināt visiem, cik svarīga ir dzimumu līdztiesība. Māksla piedāvā iespēju brīvi un radoši dalīties ar domām, viedokļiem vai idejām par šo tēmu. Dalībniekiem jārada mākslas darbs, lai izceltu dzimumu līdztiesības jautājumus.

  • Mākslas darbu konkursa organizatori:

Eiropas Brīvprātīgā darba veicējs sadarbojoties ar biedrību "Ventspils Jauniešu dome".

  • Dalībnieki:

Jaunieši vecumā no 12 līdz pat 30 gadiem.

  • Mākslas darbu konkursa noteikumi:

Mākslas formāts un tehnika – brīva stila, konkursā var piedalīties gan ar telpiskiem veidojumiem, gleznām, zīmējumiem un pat video formātiem.
Darbu izmēri: Gleznām, zīmējumiem un grafiskajiem darbiem maksimālais izmērs A1, bet skuptūrām un telpiskām instalācijām līdz pat 100x100x100cm.
Mākslas darba noformēšana – Iesniedzot mākslas darbu ir jāpievieno mākslas darba nosaukums, mākslinieka e-pasts un tālruņa numurs.
Konkursā ir svarīgi ievērot vispārējās autortiesības (īpaši fotoattēliem / videoklipiem).

  • Mākslas darbu konkursa novērtējums un rezultātu paziņošana:

Mākslas darbu konkursa uzvarētājs tiks izvēlēts ar sociālo mēdiju palīdzību: mākslas darbu attēli un nosaukumi tiks publicēti izstādes sākumā (8. aprīlī) Ventspils Jauniešu mājas Facebook un Instagram lapās:
      https://www.facebook.com/VentspilsJauniesuMaja/
      https://www.instagram.com/svetlana_1188/


Abās sociālo mēdiju platformās gan Facebook gan Instagram būs ievietoti tie paši mākslas darbi, tādējādi iegūstot balsojumus no abām platformām. 
Tikai Ventspils Jauniešu mājas ievietotie attēli un balsojums zem tiem tiks uzskatīts par oficiālu balsojumu, citu personu vai iestāžu dalītie attēli un balosjumi netiks ņemti vērā.
Gala rezultāti no sociālo platformu balsojuma tiks paziņoti 12.aprīlī plkst. 16:00 Ventspils Jauniešu mājas Facebook lapā. 
Mākslas darbi konkursam ir jānogādā un jāpiesaka Ventspils Jauniešu mājā līdz 5. aprīļa plkst. 19:00.
Mākslas darbu izstāde būs izlikta publiskai apskatei no 8. aprīļa līdz 12. aprīlim, balsošanas rezultāti un konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 12. aprīlī plkst. 18:00 Jauniešu mājā.

  • Balvas

Visiem konkursa dalībniekiem būs nodrošinātas pateicības balvas. 
Bet mākslas darbu konkursa uzvarētājs saņems dāvanu karti 30 € apmērā no mākslinieku preču veikala "Zīmulis un Ota" .

Projekts "Involve the Youth" tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.