Jauniešu iespējas Eiropā – fotoatskats

"Iespēja sevi izaicināt un izdarīt ko spontānu un nezināmu" tā Paula Kukle par savu lēmumu doties uz Portugāli, lai piedalītos projekta "ERICA" aktivitātēs!

Jaunieši, kuri ir piedalījušies dažādās Erasmus + aktivitātēs/projektos vienmēr izsaktās pozitīvi un aicina arī citus iesaistīties.

Iespējas ir daudz un dažādas, par tām uzzināt var dažādās interneta vietnēs, piemēram 

Programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projekti galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes.