Ventspils skolēni Somijā izveido starptautiskas biznesa komandas 

Projekta “DigiYouth” dalībnieki – 12 Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni – no 16. līdz 19. oktobrim Somijas pilsētā Raumā kopā ar vienaudžiem no Somijas un Igaunijas tikās pasākumā “SparkUP Days”. Tā mērķis bija iedvesmot jauniešus uzņēmējdarbības un digitālo tehnoloģiju jomās, kā arī klātienē iepazīties un izveidot komandas, kurās domāt un attīstīt biznesa idejas. 

Ventspilnieki ir iesaistījušies 6 komandās, bet pavisam izveidotas 18 komandas. Katrā komandā ir vismaz divu valstu jaunieši. Šajās komandās turpināsies darbs līdz pat 2019. gada nogalei. Šobrīd jaunieši ir vienojušies par virzieniem, kādā katra komanda attīstīs savu biznesa ideju. Lai arī vēl pāragri publiski atklāt visas idejas, tad var minēt, ka ar Ventspils jauniešiem saistītās komandas iecerējušas domāt mobilās aplikācijas izglītības un finanšu jomā, inovatīvus aksesuārus mobilajiem telefoniem, kas atvieglotu to lietošanu, kā arī vēl dažādus tehnoloģiskus rīkus izmantošanai sadzīvei.

Jauniešiem palīdzēs savas skolas skolotāji, kā arī Ventspils Digitālā centra speciālisti un eksperti no Ventspils Biznesa atbalsta centra. Savukārt somu un igauņu jauniešiem palīdzēs eksperti no viņu valstīm. Līdz šī gada beigām komandas uzlabos savas biznesa idejas, bet 2019. gadā gatavos prototipus un mācīsies izveidotos produktus pārdot. Savstarpējo komunikāciju jaunieši uzturēs ar videokonferenču palīdzību internetā, bet nākamā klātienes tikšanās paredzēta pasākumā 2019. gada jūnijā Visbijā, Zviedrijā.

Notikušajā pasākumā Somijā kopā piedalījās 80 skolēni. Neformālā vidē notika lekcijas un praktiskas darbnīcas, kas ļāva iepazīt biznesa un digitālo tehnoloģiju pasauli un gūt iedvesmu jaunām idejām – ideju dizains, mākslīgais intelekts, 3D zīmēšanas un printēšana, robotika un programmēšana, darbs ar e-tekstila materiāliem, prototipēšana ar programmējamiem mikrokontrolieriem, spēļu dizains, logo dizains un citas. 

Ventspils skolēnus pavadīja arī 3 ģimnāzijas skolotāji, kuri pasākumā papildināja savas zināšanas, kā arī aktīvi izmantoja pieredzes apmaiņas iespējas ar somu un igauņu skolotājiem, tajā skaitā klātienē apmeklējot vairākas vietējās skolas.

Projekts “DigiYouth” turpināsies līdz 2020. gadam. Tā pirmajā ciklā no Ventspils piedalās 12 Ventspils Valsts ģimnāzijas 10. un 11. klases skolēni. Bet 2019. gada septembrī Ventspili projektā pārstāvēs jau 3 skolas – ģimnāzija, 2.vidusskola un 4. vidusskola. Kopumā projektā no Ventspils piedalīsies 50 jaunieši.
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektu ”Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” (“DigiYouth”) Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja. Savukārt vadošais partneris ir Tartu Universitāte (Igaunija), citi partneri ir Turku Universitāte (Somija) un Upsalas universitātes Gotlandes filiāle (Zviedrija). Pasākumu īstenošanai no 2018. līdz 2021. gadam Latvijā plānotās izmaksas ir vairāk nekā 230 000 EUR, no tām 84% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% finansē Latvijas valsts un 11% ir Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.