Jauniešu mājā apskatāma foto izstāde ar projekta “Young city of tomorrow” spilgtākajām atmiņām!

Foto izstāde “Young city of tomorrow” ir atskats no Erasmus+ programmas brīvprātīgā darba projekta ar tādu pašu nosaukumu. 

Brīvprātīgā darba projekts “Young city of tomorrow” tika veidots, lai iesāktu jaunu tradīciju Ventspils pilsētas ikdienā, proti, pirmā jauniešu festivāla “Random Republikas” izveide. Paša festivāla izveide bija kā nepieciešamība, kuru vēlējās īstenot vietējie jaunieši, kas ir Ventspils Jauniešu mājas padomes dalībnieki. 

Lai jauniešu festivālam radītu arī dziļāku mācīšanās un starpkulūru dimensiju projektā tika iesaistīti 10 brīvprātīgie no Itālijas, Spānijas, Horvātijas, Bulgārijas un Portugāles. 

Projektā iesaistītie ārzemju brīvprātīgie apguva praktiskas iemaņas pasākumu organizēšanā, dekorāciju un āra spēļu izveidē, kā arī iepazina un ieguva dziļāku izpratni par uzņēmējorganizācijas valsti Latviju. 
Ārzemju brīvprātīgie projekta laikā sadarbojās ar vietējiem jauniešiem un kopīgi piedaloties neformālās aktivitātēs un spēlēs, kurās bija jāprezentē ne tikai sevi, bet caur aktivitātēm tika dota iespēja iepazīt viens otra kultūru tuvāk.

Tāpēc pirms došanās mājup 10 brīvprātīgie jaunieši no Itālijas, Spānijas, Portugāles, Bulgārijas un Horvātijas vēlējās iepazīstināt ar ieskatu viņu ikdienas gaitām projektā.