Jaunieši iepazīst jauno pārtiku

2018. gada 8. maijā Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā norisinājās pasākums konkursa EUROSCOLA 2018 ietvaros. Tā mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar jauno pārtiku un tās pielietošanu.

Pasākumā piedalījās 10. klašu skolēni, kuri pēc pasākuma apstiprināja, ka uzzinājuši daudz ko jaunu. Pasākums iesākās ar izglītojošu prezentāciju, kuras laikā jauniešiem radās pirmais iespaids par jauno pārtiku. Pēc prezentācijas sekoja viktorīna un 3 spēles. Uzdevumi tika pildīti komandās. Pasākuma noslēgumā jaunieši varēja nodegustēt jaunās pārtikas produktus, lai rastos arī neliels praktisks iespaids.