Sociālās uzņēmējdarbības darbnīca – fotoatskats

Foto: Dz.Jūra un Ventspils Jauniešu mājas arhīvs