“Cimdiņa” Ziemassvētki Jauniešu mājā nosvinēti! Fotoatskats


Projekts tiek īstenots Ventspils Jauniešu iniciatīvu projekta konkursa ietvaros un to līdzfinansē Ventspils pilsētas pašvaldība