Ventspils jaunieši būs informētāki

Noslēdzies projekts, kura laikā jaunieši domāja, kā palielināt vienaudžu informētību par dažādām aktuālām tēmām. Lai arī mūsdienās informācija plaši pieejama internetā par dažādām tēmām, tomēr nereti drukātā informācija pievērš lielāku uzmanību.

Tamdēļ Ventspils Jauniešu mājā vasaras izskaņā tika organizētas radošās darbnīcas, lai izveidotu informācijas stendus Ventspils skolām. Jaunieši ir ne vien stendu konstrukciju un vizuālā noformējuma autori, bet arī paši tos izgatavoja. Sadarbībā ar dažādām valsts, pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām sagādāti informatīvie materiāli stendiem, kā arī atrunāta turpmākā sadarbība stendu materiālu papildināšanai.

Projekta ietvaros notika arī neformālas apmācības skolu pašpārvalžu dalībniekiem un citiem interesentiem par vizuāli pievilcīgas informācijas sagatavošanu un aktualitātēm informācijas publicēšanā sociālajos tīklos.

Atgādinām, ka līdz šim jau darbojās jauniešu informācijas punkts Ventspils Jauniešu mājā, kur pieejamas konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām, kā arī izvietoti stendos tematiski drukāti materiāli un Ventspils jauniešu iespēju karte. Tāpat jauniešiem nozīmīgas aktualitātes tiek publicētas jauniešu portālā www.jauniesi.ventspils.lv un sociālo tīklu Facebook un Twitter kontos. Ar īstenotā projekta pasākumiem Ventspils jauniešu informācijas tīkls paplašinājies ar jaunu informācijas kanālu – stendiem, kā arī uzlabotas jauniešu līderu prasmes informācijas pasniegšanā.

Projekts “Ventspils jauniešu informācijas tīkla attīstība” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.