Starptautiskās apmācības Eiropas Brīvprātīgā darba jaunajām organizācijām: Transnational training course “Newcomers in EVS”

Šā gada Martā (20. -25.) Igaunijas galvaspilsētā Tallinā četru dienu garumā notika apmācības Eiropas Brīvprātīgā darba jaunajām organizācijām, kuras nesen ir ieguvuši akreditāciju vai nesen uzņēmuši savus pirmos EBD brīvprātīgos. Apmācībās kopā piedalījās 21 dalībnieks no Austrijas, Horvātijas, Kipras, Igaunijas, Vācijas, Lietuvas un Latvijas.

Dalībnieku pieredzes un zināšanu līmenis bija atšķirīgs, apmācībās piedalījās organizāciju un iestāžu pārstāvji, kuriem vēl nav iegūta EBD akreditācija, kā arī bija pieredzējuši organizāciju pārstāvji, kuri savā paspārnē jau uzņēmuši ne vienu vien EBD brīvprātīgo. Apmācību galvenie mērķi: Atbalstīt un attīstīt EBD projektu kvalitāti, iepazīstināt dalībniekus ar EBD pamatvērtībām un EBD kā mācīšanās un starp kultūras izpratnes iespēju.

Pirmā apmācību diena tika pavadīta iepazīstot EBD būtību, izejot cauri EBD vēsturei un pamata vērtībām uz kurām tika izveidota Erasmus + programma.  Pirmās dienas vakara noslēgumā, dalībnieki dalījās ar savas valsts kultūru, dalījās ar tradicionālajām dziesmām, dejām kā arī ar līdzi paņemtām delikatesēm un dzērieniem.

Apmācību otrā diena tika veltīta EBD brīvprātīgā lomas izpētei jeb, kas tad īsti ir šis EBD brīvprātīgais? Diena bija piepildīta arī ar noderīgām atziņām, no kā īsti sastāv kvalitatīvs EBD projekts un kā nodrošināt, lai brīvprātīgā darba plāns atbilsts viņa interesēm, kā arī organizācijas un apkārtējās sabiedrības interesēm. Kā svarīgs otrās dienas posms bija saprast kā EBD brīvprātīgo iesaistīt apkārtējā sabiedrībā un kā apkārtējo sabiedrību atvērt šai jaunajai mācīšanās un jaunas kultūras iepazīšanas iespējai. Dienas noslēgumā tika rīkota organizāciju gadatirgus. Tieši šī vakara neoficiālajā daļā bija iespējams tuvāk iepazīt katra dalībnieka prezentēto un pārstāvēto organizāciju, tādējādi vieglāk un veiksmīgāk atrodot nākotnes sadarbības partnerus.

Trešā dienā apmācībās tika plānota nedaudz praktiskāka, porti visi dalībnieki devās pieredzes vizītē uz kādu no piedāvātajām organizācijām – pirmskolas izglītības iestāde, bērnu un jauniešu centrs, centrs cilvēkiem ar invaliditāti. Pieredzes vizītes mērķis bija satikt organizācijās vai iestādē strādājošo EBD brīvprātīgo. Savu pieredzes vizītes galamērķi izvēlējos bērnu un jauniešu centru, kurā darbojās viens brīvprātīgais 20 gadus vecais Amirs no Serbijas. Brīvprātīgais dalījās ar saviem ikdienas pienākumiem, kā arī izrādīja bērnu un jauniešu centra telpas. Vizītes laikā bija iespēja uzdot brīvprātīgajam jautājums un uzzināt brīvprātīgā domas par projektu, par valsti un par EBD kopumā. Dienas noslēgumā dalībniekus sagaidīja ekskursija pa Tallinu, ko organizēja EBD brīvprātīgie. Tā bija iespēja iepazīt pilsētu no brīvprātīgā skatu punkta, kas brīvprātīgajiem šķiet saistošs un interesants.

Apmācību pēdējā dienā pievērsāmies praktiskām lietām, veidojot darāmo lietu sarakstu, kā arī izejot cauri iespējamām situācijām, kas var gadīties projektā un EBD brīvprātīgā dzīvē.

Starptautiskās apmācības bija vērtīgs ieguvums dalībniekiem, jo pateicoties smalki izstrādātajam apmācību saturam bija iespējams iepazīt un saprast visus kritērijus, kas ir kvalitatīva projekta pamatā. Apmācībās tika izveidotas arī ciešas sadarbības un jau ieplānoti nākotnes kopprojekti gan EBD jomā, gan citos Erasmus+ projektos un mobilitātēs.

Helēnas Kohas biedrības “Ventspils Jauniešu dome” projektu koordinatores atskats par dalību starptautiskajās apmācībās.