Diskutējam par Eiropas Savienības budžeta lomu uzņēmējdarbības attīstībai un jauniešu nodarbinātībai!

ggg ggaaa

   Ventspils pārņem stafeti interaktīvo sarunu ciklā “Lēciens! 2013: Eiropas pilsoņu gads”

            Piektdien, 6. decembrī, Ventspils Pārventas bibliotēkā, Tārgales ielā 4, pulksten 13.00 (reģistrācija no 12:30), notiks diskusija ar jauniešiem, Ventspils augstskolas studentiem un uzņēmējiem, kā arī nevalstiskajām organizācijām par Eiropas Savienības budžeta līdzekļu izmantošanu Latvijas jauniešu un uzņēmējdarbības attīstības vajadzībām.

             Tā būs sestā interaktīvā saruna  ciklā “Lēciens! 2013: Eiropas pilsoņu gads”. Šī cikla ietvaros pavisam plānoti 6 pasākumi visos Latvijas reģionos, diskusijas jau notikušas Rēzeknē, Smiltenē, Jūrmalā, Jelgavā un Liepājā, bet vēl plānotas  Ventspilī. Diskusiju kopējais mērķis ir rosināt ikvienu apzināties savu lomu vietējās sabiedrības un Eiropas Savienības dzīvē, kā arī veicināt aktīvu dalību vēlēšanu un lēmumu pieņemšanas procesos. Šajā ciklā izskanējušais sabiedrības viedoklis un idejas līdz ar Eiropas pilsoņu gada starptautiskās alianses izstrādātajām rekomendācijām politikas uzlabošanai tiks apkopotas un nodotas politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem.

Papildinformācijai

Kas ir  Eiropas gads?

Kopš 1983.gada Eiropas Savienības pārvaldes institūcijas un sabiedrība vienojas kāda sabiedrībā aktuāla jautājuma apzināšanai un risināšanai viena gada ietvaros visās ES valstīs, apzinot citu valstu pieredzi un iesaistot pilsonisko sabiedrību. Kārtējo Eiropas gada tēmu nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgs lēmums.  Piemēram, 2012. gads tika veltīts aktīvām vecumdienām, 2013 – Eiropas pilsoņu gads, bet 2014. gads plānots kā darba, karjeras un ģimenes līdzsvara gads.

Kas ir  Eiropas pilsoņu gads?

Eiropas pilsoņu gada uzmanības centrā ir tiesības, kas visas ES teritorijā automātiski tiek piešķirtas visiem ES pilsoņiem. Pilsoņu gada  aktivitātes Latvijā šogad tika plānotas tā, lai veicinātu pilsonisko apziņu un pilsoņa piederības sajūtu ES un Latvijai, kā arī iesaistītu daudz un dažādas organizācijas – NVO, valsts, pašvaldības u.c institūcijas.

2013.gada noslēgumā paredzētie pasākumi: 6 reģionālo semināru cikls “Lēciens! 2013: Eiropas pilsoņu gads”.  Diskusiju mērķis – rosināt Latvijas iedzīvotājus uz aktīvu līdzdalību vietējās sabiedrības un Eiropas Savienības dzīvē, uz dalību vēlēšanu procesā.

Eiropas Komisija 2013.gada Eiropas pilsoņu gada ietvaros visās Eiropas Savienības dalībvalstīs rīko interaktīvu diskusiju ciklu “Dialogi ar pilsoņiem”. To mērķis ir iesaistīt sabiedrību Eiropas nākotnes veidošanā. Saruna par Eiropas nākotni ar Latvijas iedzīvotājiem notika 18. oktobrī, tajā piedalījās Eiropas Savienības attīstības komisārs Andris Piebalgs un Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Aktuālākajai informācijai var sekot līdzi : https://www.facebook.com/LatvijasBernuforums

Kontaktpersona

Iveta Smilga Krongorne,

Sabiedrisko attiecību aģentūra

„BPS PR”

[email protected]

Tel.67 625339

Pasākumu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.