Piesaki savu skolu “LMT Autosporta Akadēmijas” vadītajā projektā “Skolu kartingu kauss” līdz 13. martam

Arī šogad tiek turpināts “LMT Autosporta Akadēmijas” vadītais projekts – Skolu kartingu kauss.

Šajā projektā aicināta piedalīties jebkura profesionāli tehniskā vidusskola vai tehnikums Latvijā, (turpmāk tekstā Skola), kurā tiek apmācīti automehāniķi vai radniecīgu profesiju pārstāvji. Projektā drīkst piedalīties arī jebkura cita vispārēji izglītojošā vidusskola vai Interešu izglītības iestāde, ja tā spēj nodrošināt nepieciešamo materiāli-tehnisko bāzi Projekta kvalitatīvai norisei.
Skolas var pieteikties projektam līdz 13. martam, aizpildot pieteikuma formu un nosūtot to uz norādīto E-pasta adresi. Pieteikumam jābūt Skolas pilnvarotā pārstāvja parakstītam.

Pretendentu izvērtēšana notiks līdz 20. martam, par galvenajiem kritērijiem nosakot Skolas ieinteresētību projektā, ģeogrāfisko novietojumu, specializāciju un pieejamo materiāli-tehnisko bāzi. Izvērtēšanu veiks LMT AA vadība un pieaicinātie speciālisti.

Skolas – Projekta dalībnieces tiks paziņotas 22.martā un saņems vismaz vienu pilnībā nokomplektētu TK -Senior klases kartingu.

Vairāk informācijas šeit: http://autoakademija.lv/lv/