Digitālajā centrā mācīs lielapjoma darbu automatizētu noformēšanu un pārvaldību, piesakies līdz 2.decembrim.

Tuvojoties gada nogalei, Ventspils Digitālais centrs aicina mācīties ikvienu, kuram ikdienā jāstrādā ar apjomīgiem teksta dokumentiem, un kurš vēlas apgūt lielu dokumentu automatizētu noformēšanu un pārvaldību.

Kurss būs piemērots gan skolēniem un studentiem referātu un noslēguma darbu veikšanai, gan tiem, kam profesionālajā vidē jāveic darbības ar liela apjoma dokumentiem, piemēram, grāmatvežiem un finansistiem.

Veiksmīgai kursa apguvei dalībniekiem nepieciešams izvērtēt savas priekšzināšanas darbā ar teksta dokumentiem. Dalībniekiem jāprot:

 • ievadīt un noformēt tekstu;
 • ievietot dokumentā tabulas;
 • iezīmēt, kopēt un pārsūtīt tekstu;
 • Iestatīt lapas parametrus;
 • Ievietot dokumentā attēlu.

Mācību kursā tiks apgūts:

 • darbs ar stiliem, jaunu stilu izveide (Heading 1, Heading 2 utml.);
 • tabulu izveide, attēlu un formulu automātiska numerācija;
 • veidot tekstā šķērsatsauces tabulām, attēliem un formulām;
 • automātisku tabulu, attēlu un formulu sarakstu izveide;
 • automātisku satura rādītāju izveide;
 • avotu atsauču ievietošana un literatūras sarakstu izveide;
 • dokumenta navigācijas paneļa izmantošana ātrai dokumenta caurlūkošanai.

Mācību kursā (4 mācību stundas) būs 2 nodarbības: 5. un 12. decembrī no plkst. 12.30 līdz plkst. 14.00.

Dalības maksa vienam cilvēkam: 10.00 EUR par kursu.

Pieteikšanās elektroniski līdz 2. decembrim šeit: http://www.ej.uz/dokumentunoformesana.

Sīkāku informāciju par kursiem iespējams iegūt Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, zvanot pa tālruni 63607607 vai rakstot uz e-pastu [email protected].