Jauniešu mājā notiks lekcijas jaunajiem vecākiem, pēdējā lekcija 21.decembrī plkst. 17:00

Īstenojot programmu “Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta”, Ventspils pilsētas pašvaldība ir ņēmusi vērā aptaujā izteiktos ierosinājumus un finansiāli atbalstījusi biedrības „Radi vidi ģimenē” projektu par izglītojošu lekciju ciklu vecākiem. Lekciju laikā jaunie vecāki kopā ar zinošiem un kompetentiem speciālistiem papildinās un atsvaidzinās savas zināšanas un iesaistīsies diskusijās par mazuļiem un bērniem.

Lekciju cikls notiks no 8. novembra līdz 21. decembrim Ventspils Jauniešu mājā (Kuldīgas ielā 13) un tajā būs iekļautas šādas lekcijas un nodarbības:

Dalība lekcijās ir bez maksas.

Lekciju ciklu organizē biedrība “Radi vidi ģimenē”, kurā apvienojušās aktīvas māmiņas ar mērķi organizēt dažādas aktivitātes par un ap ģimeni un bērniem.
Stāsta šī lekciju cikla projekta vadītāja Maija Cēbere: “Biedrībā darbojošās mammas šo tematu klāstu ir pašas izvēlējušās, par pamatu ņemot pašas savas intereses, ikdienā pildot māmiņas lomu un cenšoties to apvienot arī ar gadīgas sievas un priekšzīmīgas darbinieces lomām.” Bet par pašas biedrības “Radi vidi ģimenē” mērķiem runājot, Maija Cēbere akcentē vecāku un līdzcilvēku savstarpējā atbalsta sniegšanas veicināšanu.

Ventspils pilsētas pašvaldība lekciju cikla organizēšanai piešķīrusi 825 eiro atbalstu Jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa ietvaros. Vairāk informācijas par programmas „Ventspils – mazulim draudzīga pilsēta”  paveiktajiem un plānotajiem darbiem var iegūt Ventspils portālā www.ventspils.lv sadaļā „Mazulim draudzīga pilsēta”.