Jauniešu forums 2016


Karjeras nedēļas ietvaros notika Ventspils Jauniešu forums 2016.

Galvenais foruma mērķis bija veicināt sadarbību starp jauniešiem un nodrošināt jauniešiem iespēju piedalīties aktuālu jautājumu risināšanā un veicināt līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Forumā tika apspriestas tādas tēmas, kā: 

  • Kādai jābūt skolēnu nodarbinātības programmai vasaras brīvlaikā?
  • Kāds atbalsts nepieciešams, lai sekmīgi darbotos skolēnu mācību uzņēmumi?
  • Kas stimulētu jauniešus iegūt darba pieredzi, strādājot brīvprātīgo darbu?
  • Ko paši jaunieši ir gatavi darīt, lai karjeras izvēlē palīdzētu sev un vienaudžiem?
  • Kāda palīdzība nepieciešama no vecākiem, skolotājiem un citiem pieaugušajiem, lai plānotu karjeru un izvēlētos nākotnes ceļus?
  • Kā nepieciešams Ventspils pilsētai attīstīties un mainīties, lai jaunieši šeit izvēlētos palikt vai atgriezties dzīvot un strādāt?

Jauniešu ieceres un svarīgākie priekšlikumi tiks apkopoti un nodoti tālākai izskatīšanai lēmumu pieņemošajām amatpersonām..