Jauno organizāciju apmācības – Starptautiskās iniciatīvas (KA2) no 1. -2. oktobrim

Jauno organizāciju apmācības – Starptautiskās iniciatīvas (KA2)

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē neformālās izglītības apmācības organizācijām, kuras vēlas attīstīt Starptautiskās jauniešu iniciatīvas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas ietvaros.

Apmācības “Starptautiskās jauniešu iniciatīvas” notiks no 2016. gada 1. līdz 2. oktobrim, viesu namā “IDE”, Babītes novadā.  

Apmācību mērķis ir veicināt programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2. pamatdarbības (KA2) projektu izstrādi, sniegt zināšanas un atbalstu organizācijām, kas vēlas realizēt starptautisku iniciatīvu un iesniegt projektu, lai risinātu jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabotu jaunatnes darba kvalitāti. 

Apmācības vadīs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji Ginta Salmiņa un Sintija Lase. 

Dalībnieki: jauniešu organizāciju vadītāji, līderi vai organizācijas pārstāvji, kuriem ir ideja un vēlme realizēt starptautisku iniciatīvu un iesniegt KA2 projektu. No katras organizācijas tiek aicināti pieteikties 2 pārstāvji, var pieteikties arī nepilngadīgs jaunietis (vismaz 16 gadus vecs) un atbalsta persona (vecāka par 18 gadiem) no pārstāvētās organizācijas, kas palīdzēs šo ideju īstenot. Dalības pieteikums jāaizpilda katram pārstāvim!
N.B. Priekšroka dalībai tiks dota organizācijām, kurām nav pieredzes, bet ir spēcīga ideja, motivācija un organizācijas atbalsts idejas īstenošanai, kā arī jauniešu centriem un organizācijām, kuras ir īstenojušas vietēja līmeņa iniciatīvu programmā “Jaunatne darbībā” vai Jaunatnes politikas valsts programmā un tagad vēlas īstenot starptautisku jauniešu iniciatīvu. 

Pieteikšanās apmācībām līdz 20. septembrim, aizpildot elektronisko pieteikumu – http://ejuz.lv/starptautiskasiniciativaserasmus. Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 23. septembrim.

Apmācības notiks pilnas 2 dienas, tāpēc svarīgi, lai pārstāvji varētu piedalīties abas apmācību dienas! 

Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar programmas “Erasmus+” atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz/no apmācību norises vietas gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līga Siliņa (tālr. nr. 26808042, e-pasts: [email protected]).

Programma “Erasmus+” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā.  
Stratēģiskās partnerības projekti sniedz iespēju organizācijām, kas ir aktīvas izglītības, apmācību un jaunatnes jomā, kā arī uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, citām sabiedriski aktīvām organizācijām, ieviest inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risināt jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabot jaunatnes darba kvalitāti. 

Stratēģiskās partnerības projekti var būt gan neliela mēroga starptautiski iniciatīvas projekti starp divām jauniešu organizācijām, gan arī plaša mēroga ilgtermiņa projekti, kuros iesaistās daudzi dažādu jomu partneri ar mērķi radīt jaunatnes jomai nozīmīgu rezultātu, piemēram, inovatīvu jaunatnes darba metodoloģiju, pētījumus par jaunatnes jomu, IT rīkus jaunatnes darbā un citu.  Projektu mērķis ir sniegt pozitīvu un ilgtspējīgu ietekmi ne tikai projektā iesaistītajām organizācijām, tieši un netieši aktivitātēs iesaistītajiem dalībniekiem, bet arī ietekmēt politikas sistēmas nacionālajā un Eiropas līmenī. 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA sadarbības partneris) programmas “Erasmus+” ietvaros. Vairāk informācijas par programmu “Erasmus+” un Starptautiskās partnerības projektiem meklējiet tīmekļa vietnē http://www.jaunatne.gov.lv.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt http://www.jaunatne.gov.lvsadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – http://www.viaa.gov.lv sadaļā “Erasmus+”.

Plašākai informācijai: 
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
Tālr. nr. 67358069; e-pasts: [email protected]