Strukturētā dialoga Kurzemes reģionālā konference 26.maijā Jauniešu mājā

26. maijā jaunieši un pašvaldību lēmumu pieņēmēji aicināti piedalīties Strukturētā dialoga Kurzemes reģionālajā konferencē, kas notiks Ventspils jauniešu mājā! Pēc konferences paredzēta arī ekskursija – iepazīšanās ar Ventspils jauniešu māju un tās rašanās stāstu! 

Ar konferences darba kārtību var iepazīties kurzemesnvo.lv.

Pieteikšanās konferencei http://ej.uz/SD_Kurzeme vai pie Santas Birznieces, m.t. 26595587, [email protected].

Konferences galvenā tēma ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekālujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai”. Konferences laikā tiks apskatīti piemēri un attīstītas idejas no notikušajām strukturētā dialoga diskusijām “Kafija ar politiķiem”.

Strukturētā dialoga Kurzemes reģionālā konference tiek rīkota projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienībā padomē” ietvaros, kuru īsteno “Latvijas jaunatnes padome” sadarbībā ar reģionālo koordinatoru “Kurzemes NVO atbalsta centru”.
Projektu  līdzfinansē Eiropas Komisija.