Iepazīšanās seminārs projektam “Saproti valsti” 16.novembrī

Ventspils Jauniešu dome aicina uz iepazīšanās semināru projektam “Saproti valsti”


Ventspils Jauniešu dome un Kurzemes NVO atbalsta centrs ir uzsākuši kopīgu sadarbības projektu “Saproti valsti” un aicina visus interesentus ierasties uz projekta atklāšanas semināru 16. novembrī plkst. 16:00 Ventspils Jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13.

Projekta ietvaros paredzētas tematiskās nodarbības gan latviešu, gan mazākumtautību jauniešiem un pieaugušajiem “Saproti valsti, kurā Tu dzīvo”. Nodarbības saturēs inovatīvu nodarbību ciklu par tēmām, kas aptver gan zināšanas par lēmējvaru, gan izpildvaru, gan arī pilsoniskās sabiedrības – NVO – lomu mūsu visu ikdienas dzīvēs, kā arī sniegs zināšanas par pašvaldības un valsts funkcijām un pienākumiem. Nodarbību cikla noslēgumā tiks organizēta 2 dienu simulācijas spēle pēc Ventspils Jauniešu domes īpaši izveidotas metodikas, kurā 24h laikā dalībniekiem būs jāizspēlē lēmumu pieņemšanas process pašvaldībā. 

Projekta laikā plānots sagatavot vairākus video īsstāstus “Es dzīvoju Latvijā”, kuros tiks attainota dažādu Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju ikdiena un viņu pārdomas, izjūtas par dzīvi Latvijā. Paredzētas arī Latviešu valodas meistarklases gan latviešu, gan cittautu pārstāvjiem, kā arī citas aktivitātes. Projekta mērķis ir Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā nacionālo minoritāšu – romu un krievu – integrācija pilsoniskajā un sociālekonomiskajā jomā, kā arī starpkultūru dialoga veicināšana starp pamatnācijas un nacionālo minoritāšu iedzīvotājiem.

Projekts tiks īstenots līdz 2016.gada 30.aprīlim un tā aktivitātes notiks gan Ventspilī, gan Talsos, Valdemārpilī, Sabilē, Saldū un Kuldīgā! Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. | http://www.sif.lv | http://www.eeagrants.lv| http://www.eeagrants.org|
Plašāk par aktivitātēm Ventspilī var uzzināt sazinoties ar Ventspils Jauniešu domes pārstāvi Nauri Mālīti, tel. 26155516.