Atbalsta dalību projektā par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu

9.oktobrī Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu atbalstīt Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes kā projekta vadošā partnera dalību projektā “Jauniešu uzņēmējspēju, iniciatīvu un starptautiskās sadarbības veicināšana” un īstenošanu tā atbalsta gadījumā INTERREG Centrālās Baltijas programmas projektu konkursā.

Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus mācību uzņēmumu tapšanā un darbībā, kā arī izveidot ticamu un pievilcīgu uzņēmējdarbības simulācijas vidi, sadarboties ar esošajām biznesa atbalsta organizācijām, uzņēmējiem un piedalīties attīstības plānošanas procesā pašvaldībā.

Projekta ietvaros Ventspilī plānots piesaistīt finansējumu jauniešu mājas telpu rekonstrukcijas 2. kārtai, izveidojot darba telpas un dažādas tematiskās darbnīcas, kurās darboties projekta ietvaros izveidotajiem jauniešu mācību uzņēmumiem. Tā kā projekts ir starptautisks, tad paredzēti arī sadarbības pasākumi ar Zviedrijas jauniešu veidotajiem mācību uzņēmumiem, pieredzes apmaiņas braucieni, kopīgas apmācības un dalība uzņēmumu gadatirgos – izstādēs.

Atbalstot jauniešu iniciatīvu un veicinot to uzņēmējspējas, tiek nodrošināta iespēja plašākam iedzīvotāju lokam sekmīgāk izmantot dažādus uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus, tajā skaitā Ventspilī esošos – Ideju studiju un Biznesa inkubatoru, kā arī pašiem īstenot savus projektus.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir līdz 600 000 EUR, no tām 85% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% finansē Latvijas valsts un 10% ir Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 2016.–2018.gads