Jauniešiem piedāvā iespēju apgūt vairāk nekā 100 profesijas bez maksas

Profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā aicina jauniešus, kuri vēlas īsā laikā iegūt profesiju, pieteikties Jauniešu garantijas finansētajās vienu un pusotru gadu ilgajās profesionālās izglītības programmās.

Jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem ir iespēja izvēlēties un apgūt kādu no 114 profesijām, mācību laikā saņemot stipendiju.

Uz mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstītajās profesionālās izglītības programmās var pretendēt jaunieši bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz pirms gada. Jaunieši var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieku pabalstu.

Projektā var piedalīties arī jaunieši, kas ir darba meklētāja statusā, tomēr pretendentiem jāievēro, ka vienlaikus nav iespējams saņemt finansiālu atbalstu NVA Jauniešu garantijas pasākumos. Tāpat projektā var iesaistīties tikai tādi jaunieši, kuri nemācās un nav nodarbināti un kuri nestudē augstākās izglītības iestādēs pilna laika dienas nodaļā.

Mācību laikā jaunieši var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī.

Audzēkņiem tiek nodrošināta bezmaksas dzīvošana skolas dienesta viesnīcā un apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne kvalifikācijas prakses laikā. Tāpat prakses laikā tiek apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana un obligātā veselības pārbaude, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Kopumā vasaras uzņemšanā Eiropas Savienības (ES) fondu finansētās profesionālās izglītības programmas piedāvā 38 profesionālās izglītības iestādes.

Pirmo reizi Jauniešu garantijas ietvaros sākotnējo profesionālo izglītību piedāvās Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža, Rīgas Celtniecības koledža, kā arī divas pašvaldību profesionālās izglītības iestādes – Bebrenes Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola un Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola.

Dokumentus izvēlētajā izglītības iestādē var iesniegt līdz vasaras beigām.

Pilns izglītības programmu saraksts pieejams nacionālajā izglītības iespēju datubāzē http://www.niid.lv.
Vairāk informācijas par iesaistīšanos projektā var iegūt http://www.viaa.gov.lv sadaļā „Jauniešu garantija”.

Papildu informācija:
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760
Mob.: 28628088 
e-pasts: [email protected]