Ventspils Jauniešu domei atbalstīts projekts “Piemērs aizrauj”!

Ventspils Jauniešu domei atbalstīts projekts "Piemērs aizrauj"!

Projekta vispārējais mērķis ir attīstīt Ventspils jauniešu informācijas punkta darbību uzsākot multimediju informācijas pieejamību un vienuviet apkopojot jauniešiem pieejamās iespējas pārredzamā veidā izmantojot jauniešu mediju grupu.

Projekta laikā paredzēts veikt šādus uzdevumus:

  • Informēt jauniešus par jauniešu mājas tapšanu un iespējām iesaistīties jauniešu mājas darbībā;
  • Uzsākt jauniešu mediju grupu kura veidos multimediju informāciju Ventspils jauniešiem;
  • Apkopot un sistematizēt jauniešu iespējas „Jauniešu iespēju kartē”;
  • Sniegt jauniešiem iespēju attīstīt savas komunikācijas, radošuma, foto/video filmēšanas un montāžas, maketēšanas, darba komandā un praktiskā darba prasmes.

Projekta laikā tiks :

  • Novadītas apmācības par fotografēšanas un filmēšanas teoriju un praktiskās nodarbības filmēšanā un montēšanā 20 jauniešiem, kopā 12 stundu garumā.
  • Tiks izveidoti vismaz 9 video sižeti par jauniešu mājas tapšanu un aktivitātēm tajā. Video veidošanā tiks iesaistīti vismaz 20 jaunieši. Jaunieši būs informēti par to kas notiek jauniešu mājā.
  • Novadītās apmācības par maketēšanu 20 jauniešiem, kopā 8 stundu garumā.
  • Tiks izveidota digitāla un fiziska lielformāta „Jauniešu iespēju karte” kurā apvienotas visas jauniešiem piedāvātās iespējas. Kartes veidošanā piedalīsies vismaz 20 jaunieši. Jaunieši būs informēti par iespējām Ventspilī.

Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.