ERASMUS + projekta konference 25. jūnijā

Priecāsimies ikvienu interesentu redzēt  ERASMUS+  programmas „Jaunatne darbībā” projekta „CLICK – Technologies for Education of Youngsters” konferencē  25. jūnijā no plkst. 15.00 līdz 17.00 Rīgas Amatniecības vidusskolā, Jūrmalas gatvē 90 , 405. kabinetā.

Konferences  tēma būs par radošu informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Konferencē   piedalīsies projekta partneri no Portugāles, Itālijas, Spānijas, Skotijas un Latvijas. Seminārā  iepazīstināsim ar projekta ideju un saturu, kā arī jau izstrādātajiem projekta materiāliem.  

Par projektu

18 mēnešu garais projekts sākās 2014. gada septembrī . CLICK ir starptautisks projekts , tajā piedalās 9 organizācijas no 5 Eiropas Savienības valstīm: Portugāles, Spānijas, Itālijas, Latvijas un Apvienotās Karalistes.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību  CLICK mācību stundu materiālu izstrādē, iesaistoties CLICK klubos. Projekta partneri izveidos interneta platformu jauniešu un skolotāju izstrādāto materiālu publicēšanai.  Platforma būs pieejama jauniešiem visā pasaulē. https://www.facebook.com/CLICK.eu