Stāstu konkurss „Sea of Words”

Jau astoto gadu tiek izsludināts Annas Lindes fonda un Eiropas Vidusjūras institūta organizētais stāstu konkurss „Sea of Words”.

Konkursa mērķis ir dialoga radīšana starp cilvēkiem, zināšanu un pieredzes apmaiņa par dažādām vietējām un starptautiskajām tradīcijām. Ilgtspējīgas attīstības gada ietvaros, konkursā tiek meklēti īsi stāsti par ilgtspējīgu un iekļaujošu augšanu, kas paaugstina dzīves standartus, sniedz labumu visai sabiedrībai, kā arī aizsargā gan kultūras, gan vides mantojumu.

Stāsta saturam jābūt vērstam uz dažādām problēmām starpkultūru dialogā, galvenokārt politiskajā, sociokultūras, ekonomikas un vides jomā.

Konkursā var piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, no jebkuras no 43 Eiropas un Vidusjūras valstīm.

Stāsta garums nedrīkst pārsniegt 2500 vārdu, tas var būt rakstīts latviešu valodā vai jebkurā no dalībvalstu oficiālajām valodām. Darbiem jābūt oriģināliem, tie nedrīkst būt iepriekš publicēti.

Stāsti līdz 2015. gada 31. maija pusnaktij jānosūta uz e-pasta adresi [email protected]. Vairāk informācijas var atrast šeit.