Nodarbības un prezentācija par Latvijas Prezidentūru ES Padomē

Lai Latvijas jaunieši varētu uzzināt vairāk par šo notikumu, Klubs „Māja” piedāvā jauniešu grupām iespēju piedalīties neformālās izglītības nodarbībās.

50 minūšu garās nodarbības programmu veido prezentācija un grupu uzdevums, sniedzot dalībniekiem plašāku informāciju par ES Padomi, Trio prezidentūru, Latvijas prezidentūras norisi un prioritātēm. Nodarbības vada jaunatnes organizācijas Klubs  "Māja"" un Latvijas prezidentūras ES Padomē Sekretariāta apmācīti jaunieši.

Pieteikt nodarbības norisi jūsu pilsētas bērnu un jauniešu centra, bibliotēkas vai nevalstiskās organizācijas telpās iespējams vēl līdz 28. maijam, aizpildot tiešsaistes anketu: https://docs.google.com/forms/d/1H6njrgT3bh1SIem-SKaH5Hn1tD_zwQtomXY8L4cwwrE/viewform

Nodarbības norise ir bez maksas, par dalībnieku uzaicināšanu uz nodarbību ir atbildīgs tās pieteicējs.

Vairāk informācijas var atrast šeit. http://www.klubsmaja.lv/index.php/latvijas-prezident%C5%ABra-eiropas-savien%C4%ABbas-padom%C4%93 .