Erasmus + Jaunatne darbībā apmācības Spānijā

APPETISER – ievads, kā programmu ”Erasmus+: Jaunatne darbībā” izmantot jaunatnes darbā

Appetiser sniegs pozitīvu pirmo pieredzi  starptautiskajā jaunatnes darbā un motivēs dalībniekus piedalīties programmā ”Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Pieteikšanās līdz 31. maijam. Pasākuma norises vieta un laiks – Spānija, no 5. līdz 9. oktobrim.

Appetiser mērķi:

  • gūt priekšstatu par neformālo izglītību un starpkultūru mācīšanos;
  • gūt pirmo pieredzi starptautiskajos jauniešu projektos;
  • dalīties pieredzē ar citu valstu pārstāvjiem par jauniešu aktivitātēm vietējā līmenī;
  • atklāt, kādas atbalsta iespējas starptautiskajām jauniešu aktivitātēm sniedz jauniešu programmas;
  • analizēt kvalitatīvu jauniešu projektu piemērus (kas veidoti programmā ”Erasmus+: Jaunatne darbībā”);
  • atklāt, kā starptautiskā dimensija var palīdzēt reģionālajās aktivitātēs.

Pieteikties iespējams līdz 2015. gada 31. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.4909/

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, e-pasts: [email protected]