Vēlies strādāt vasarā?

Ja tā, tad aicini darba devēju, pie kura vēlies strādāt pieteikties skolēnu nodarbināšanai vasarā!

Ventspils pilsētas dome aicina darba devējus pieteikties skolēnu nodarbinātībai 2015. gada vasaras mēnešos. Darba devējam 2015.gada vasaras mēnešos būs iespējams pieņemt darbā Ventspils pilsētā deklarētus skolēnus vecumā no 13 gadiem, kuri mācās Ventspils vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un saņemt valsts un pašvaldības līdzfinansējumu viņu nodarbināšanai.

 

1. Ventspils pilsētas pašvaldības programma skolēniem no 13 līdz 14 gadu vecuma

Skolēnu vecumā no 13 līdz 14 gadiem nodarbinātības pasākums tiks finansēts no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta un darba devēja finanšu līdzekļiem. Darba devējiem, kas vasarā vēlas nodarbināt skolēnus vecumā no 13 līdz 14 gadiem, Ventspils pilsētas pašvaldība piešķirs finanšu līdzekļus skolēna darba samaksai 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes pusaudžiem jeb EUR  2.477 stundā. Nodarbinot skolēnus, darba devējam jānodrošina darba vadītājs, kurš palīdz apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, kā arī jānodrošina skolēna uzraudzība darba laikā. Skolēnus vecumā no 13 līdz 14 gadiem drīkst nodarbināt ne ilgāk par 4 stundām dienā un ne vairāk par 20 stundām nedēļā.

Darba devēji skolēnu vecumā no 13 līdz 14 gadiem nodarbināšanai var pieteikties Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļā Jūras ielā 36, Ventspilī (4.stāvs, 64.kabinets, tālrunis 63601193, e-pasta adrese:  [email protected])  līdz 2015.gada 22.maijam ieskaitot.

Pieteikuma veidlapa

 

2. Nodarbinātības valsts aģentūras programma skolēniem no 15 līdz 20 gadu vecuma, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālas izglītības iestādēs

Skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem nodarbinātības pasākums tiks finansēts no valsts budžeta, Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta un Ventspils pilsētā reģistrētā darba devēja finanšu līdzekļiem.

Ventspils pilsētas pašvaldība Ventspils pilsētā reģistrētiem darba devējiem, kas vasarā piedalīsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem nodarbinātība vasaras brīvlaikā”, segs jauniešu darba algu 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas jeb 180 euro.

Skolēnus vecumā no 15 līdz 17 gadiem ieskaitot drīkst nodarbināt ne ilgāk par 7 stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā. Skolu audzēkņi, kas jau sasnieguši 18 gadu vecumu var strādāt pilnu darba dienu – 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem””:

  • NVA darba devējiem segs jauniešu darba algu 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas jeb 180 euro;
  • NVA darba devējam segs darba vadītāja darba algas daļu atkarībā no tā, cik skolēnu darbu vadīs. Par 10 izglītojamo darba vadīšanu dotāciju piešķirs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi par viena izglītojamā darba vadīšanu – 1/10 no minētās darba algas dotācijas;
  • NVA apmaksās darba devēja izdevumus, kas saistīti ar skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem;
  • NVA apmaksās darba devēja izdevumus, kas saistīti ar skolēnu veselības pārbaužu veikšanu.

Līdz ar šādu kopīgu valsts un Ventspils pilsētas pašvaldības finansējumu Ventspils pilsētā reģistrētiem darba devējiem 100% tiks nodrošināta skolēnu darba samaksa.  

3. Ventspils pilsētas pašvaldības programma skolēniem no 15 līdz 20 gadu vecuma, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālas izglītības iestādēs

Programma tiks īstenota, ja izglītojamo, kas iesnieguši pieteikumus Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) dalībai skolēnu nodarbinātības programmā 2015.gada vasaras brīvlaikā, skaits pārsniedz Ventspils pilsētai noteikto NVA iesaistāmo izglītojamo skaita rezultatīvo rādītāju un ir brīvas Ventspils pilsētā reģistrēto darba devēju piedāvātās darba vietas.

Programma tiks finansēta no Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta un Ventspils pilsētā reģistrētā darba devēja finanšu līdzekļiem.  

Ventspils pilsētas pašvaldība Ventspils pilsētā reģistrētiem darba devējiem segs jauniešu darba algu 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas jeb 360 euro.

Ventspils pilsētā reģistrētiem darba devējiem jānodrošina:

  • darba vadītājs, kurš vadīs skolēnu darbu;
  • skolēnu veselības pārbaužu veikšanas izdevumu segšanu;
  • skolēnu apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem.