Vēl var paspēt iesniegt jauniešu projektus

Līdz 23. aprīļa plkst. 17:00 vēl var paspēt iesniegt pieteikumu Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs izsludinātajā Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa II kārtā.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks: Ventspils pilsēta no 2015. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. martam.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils Kultūras centra mājas lapā (www.kulturascentrs.ventspils.lv/Konkursi), kā arī saņemt Kultūras centrā, 15. kabinetā, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 – līdz 17.00. Kontaktpersona – Sigita Migoļa ([email protected], tālr. 63624796).

Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu finansēšanas konkursa I kārtā tika atbalstīti 9 projekti par kopējo summu 4470,00 EUR.