Jaunieši var iesniegt priekšlikumus politiskās līdzdalības veicināšanai

Līdz 24.februārim ikvienam jaunietim ir unikāla iespēja piedalīties Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) organizētajā Strukturētā dialoga konsultācijā, Eiropas Jaunatnes portālā http://europa.eu/youth/lv, iesniedzot savas idejas un priekšlikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai. Konsultāciju mērķis ir nodrošināt jauniešiem iespēju paust viedokli un piedalīties tieši viņiem būtisku jautājumu apspriešanā nacionālā un starptautiskā līmenī.

Strukturētā dialoga konsultācijas notiek visās Eiropas Savienības (ES) valstīs, un to ietvaros jauniešiem ir dota iespēja izteikt savus priekšlikumus par aktuāliem problēmjautājumiem:

1)Kā veicināt uzticību, sapratni un sadarbību starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem;

2) Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko līdzdalību;

3) Kā jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu pieņēmējiem pilnvērtīgi varētu iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos;

4) Kas būtu jādara visos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību;

5) Kā jauniešus informēt, iedrošināt un motivēt iesaistīties politiskos un demokrātiskos procesos, un kā tajos var izmantot tehnoloģijas?

Iesniegtie priekšlikumi tiks piedāvāti izvērtēšanai jauniešiem, lēmumu pieņēmējiem un jaunatnes darbiniekiem, kas vienkopus tiksies Strukturētā dialoga nacionālajā konferencē, 26. un 27.februārī Rīgā. Apstiprinātos ieteikumus Latvijas pārstāvji paudīs ES Jaunatnes konferencē, kas notiks 24.-26. martā Rīgā Latvijas prezidentūras ES padomē ietvaros. Konferencē jauniešu un ministriju pārstāvji no visām ES dalībvalstīm sagatavos un iesniegs ES Padomei priekšlikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai.

Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus piedalīties un paust savu viedokli, jo šī ir lieliska iespēja visiem kopā ietekmēt jauniešiem būtisku jautājumu risināšanu nacionālā un starptautiskā mērogā!

Plašāka informācija par Strukturēto dialogu un jauniešu iespējām piedalīties, atrodama LJP mājas lapā www.ljp.lv. Strukturētā dialoga konsultācija tiešsaistē tiek nodrošināta ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja:

Linda Kalniņa,

Latvijas Jaunatnes padomes

Mediju programmas direktore

[email protected]; www.ljp.lv

 

unnamed