LJP izsludina video konkursu “Jaunieši iesaistās”

Latvijas Jaunatnes padome (LJP), izsludina video konkursu jauniešiem "Jaunieši iesaistās", kura mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par jauniešu līdzdalības veidiem un līdzdalības iespējām. Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Lai piedalītos konkursā, jaunietim ir jāizveido video, kurā radošā veidā ir parādītas līdzdalības iespējas savā tuvākajā apkārtnē. Pieteikums un video konkursam jāiesniedz līdz 2015.gada 15.februārim, nosūtot pieteikuma anketu un video uz e-pastu mediji[at]ljp.lv.

3 interesantāko video autori balvās saņems planšetdatorus un piemiņas suvenīrus. Uzvarētāju apbalvošana notiks 26.-27.februārī, Rīgā, pasākuma „Strukturētā dialoga nacionālā konference”, laikā.

Detalizēta informācija un konkursa nosacījumi ir atrodama konkursa Nolikumā.

Konkursa pieteikuma anketa ir jāaizpilda tiešsaistē: http://ejuz.lv/jauniesulidzdaliba

*Jauniešu līdzdalība ir process, kurā jaunieši piedalās sev būtisku jautājumu izlemšanā, apkārt notiekošā līdzveidošanā un sabiedrības procesu ietekmēšanā. Video par jauniešu līdzdalību, tās veidiem: http://youtu.be/vji0o6ezyCw

Video konkurss "Jaunieši iesaistās" tiek organizēts un finansēts projekta "Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē", Eiropas Savienības programmas Erasmus+ ietvaros.

Untitled