Konkurss skolēniem “Darini kalendāru 2015”

Atklāta pieteikšanās konkursam “Darini kalendāru 2015,” kura ietvaros 1. līdz 12. klašu skolēni aicināti veidot infografikas par faktiem, kas saistīti ar latviešu kultūras dižgaru Raiņa un Aspazijas dzīvi un radošo darbību. 13 labākie darbi tiks iekļauti īpašā 2015. gada kalendārā, ko jau trešo gadu izdod izglītības uzņēmums “Lielvārds” un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, šogad kā sadarbības partnerus piesaistot arī Latvijas Nacionālo bibliotēku un datu vizualizācijas uzņēmumu “Infogr.am.”

“Interaktīvās izglītības tehnoloģijas ir veids, kā mudināt skolēnus pētīt un interpretēt informāciju, izzināt būtisko, pašiem aktīvi iesaistoties. Tāpēc esam gandarīti, ka ar katru gadu dalībnieku skaits konkursā “Darini kalendāru” pieaug un ik reizi kopā varam veidot mūsdienīgu interpretāciju par kultūrvēsturiski nozīmīgām tēmām. Turklāt – darīt to interesanti,” uzsver Aivars Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds” valdes priekšsēdētājs.

2015. gadā tiks svinēta 150. gadadiena kopš Raiņa un Aspazijas dzimšanas, šī nozīmīgā jubileja ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. – 2015. gadam, novērtējot abu rakstnieku mūža darbu izglītībā, kultūrā un zinātnē ar starptautisku atzinību. Abu literātu dzīves laikā tādas vērtības, kas mums šodien liekas pašsaprotamas – sieviešu līdztiesība, neatkarīga Latvijas valsts un Latvija kā neatņemama Eiropas Savienības daļa gan fiziski, gan filozofiski, bija jāpierāda, jāizcīna un jāiegulda lielas pūles, lai tās noturētu. Lai Raiņa un Aspazijas daiļrade un dzīves gaitas visiem konkursantiem kļūst par vērtīgu izziņas avotu, kā arī iedvesmo radīt krāšņas un informācijā bagātas inforgrafikas!” saka Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra vietas izpildītāja.

Bērni un jaunieši savus darbus konkursam “DARINI KALENDĀRU 2015” aicināti iesniegt no 3. līdz 21. novembrim, augšupielādējot to interneta vietnēwww.darini.lv. Tāpat šeit iespējams iepazīties ar detalizētiem konkursa noteikumiem, infografiku noformēšanas un iesniegšanas prasībām, žūrijas komisiju, kā arī aplūkot jau iesniegtos darbus un balsot par sev tīkamākajiem. Konkursa “Darini kalendāru 2015” uzvarētāju apbalvošanas pasākums notiks 2015.gada janvārī.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

calendar