Noslēdzies pirmais līderu skolas seminārs

No 20. līdz 30. jūnijam Ventspils pilsētā un novadā notika starptautiskais seminārs “Jauniešu līderu skola”. Seminārā piedalījās 60 jaunieši no Latvijas un Lietuvas, kuri iepriekš bija pieteikušies un izturējuši dalībnieku atlasi. Semināra laikā dalībniekiem bija iespēja attīstīt savas līdera prasmes, uzzināt jaunu un noderīgu informāciju par iespējām jauniešiem, sadraudzēties ar savas un kaimiņvalsts vienaudžiem, plānot turpmāku sadarbību un jau konkrētus pasākumus, kā arī labi un lietderīgi pavadīt laiku draudzīgā vidē.

Jauniešu līderu skolā ar neformālās izglītības metodēm varēja iegūt:

  • prasmes labai sadarbībai komandā, gan vadot komandu, gan darbojoties vienoti ar pārējiem biedriem,
  • prasmes uzstāties publikas priekšā, izsakot un argumentējot savu un grupas biedru viedokli,
  • prasmes organizēt un vadīt pasākumus
  • prasmes problēmu risināšanā, analizējot cēloņus un sekas, kā arī meklējot risinājumu alternatīvas
  • zināšanas par jaunatnes politiku
  • informāciju par starptautiskā sadarbības iespējām un iespēju izmantot visas iegūtās prasmes, lai sadarbotos arī turpmāk.

Tā kā izmantotas tika neformālās izglītības metodes, tad garlaicība nebija šī pasākuma viešņa. Visas prasmes jaunieši ieguva pašiem aktīvi darbojoties lielākās un mazākās grupās, komunicējot ar pārējiem dalībniekiem, veidojot prezentācijas un priekšnesumus. Protams, pasākumu vadītāji sākotnēji sniedza ievadu par katru no semināra tēmām, tomēr viņu galvenā loma bija būt par palīgiem jauniešiem, lai ar dažādām ierosmēm un jautājumiem veicinātu rezultātu sasniegšanu.

Ar semināra noslēgumu vēl nekas nebeidzas. Dalībnieki interešu grupiņās sagatavoja dažādas noderīgas projektu idejas, kuras jaunieši paši ir gatavi īstenot dzīvē. Gatavošanās šo projektu īstenošanai ļaus uzturēt arī turpmākos kontaktus starp dalībniekiem. Rudenī gaidām vairāki jauniešu veidoti pasākumi – informatīvi pasākumi pasākumi Ventspilī, Liepājā un Klaipēdā par jauniešu motivāciju, tiks veidota spēle jauniešiem, lai veicinātu viņu informētību par rīcību dažādās ikdienas situācijās, tiks veidots konkurss, lai informētu par atkarības problēmām un vēl citi projekti.

Gan šie, gan vēl citi jaunieši varēs piedalīties tematisko vienas dienas semināros, kas notiks no šā gada oktobra līdz nākamā gada aprīlim.

Savukārt augustā un decembrī notiks desmit un sešu dienu semināri, kas būs līdzīgi kā tikko notikušais seminārs.

Paldies sakām Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai 2007. – 2013. gadam, Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldei un Ventspils Jaunrades namam par atbalstu Jauniešu līderu skolas projekta īstenošanā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *