Radošo darbu konkurss 7.-12. klašu skolēniem

Konkurss „Mana Kurzeme” tiek rīkots Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas procesa „Kurzeme 2030”ietvaros. Konkursa mērķis ir uzzināt Kurzemes jauniešu redzējumu par Kurzemi un tās nākotni, un iesaistīt jauniešus Kurzemes reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā.Piedalīties aicināti pamatskolu, vidusskolu un profesionālo vidusskolu 7.-12. klašu skolēni.Konkursa uzdevums ir paust savu nākotnes Kurzemes redzējumu, kas var tikt izteikts atšķirīgā mērogā (tuvākā apkārtne, ciems, pilsēta, visa Kurzeme). Radošo darbu formāts netiek ierobežots – tas var būt zīmējums, fotogrāfija, video, rokdarbi u.tml. Var būt kopēji (divu un vairāku autoru) veidoti autordarbi.Darbi ir jāiesniedz līdz 2014.gada 7.novembrim Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļai, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā.Iesniegtos darbus vērtēs komisija, kas sastāvēs no Kurzemes plānošanas reģiona un radošo profesiju pārstāvjiem. Komisija ņemsvērā autora/-u radošo ideju, darba oriģinalitāti un atbilstību darba tēmai.Labāko darbu autori tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem. 1.-3.vietu ieguvējiem tiks piešķirtas naudas balvas: 1.vieta – 60 EUR, 2.vieta – 30 EUR, 3.vieta – 20 EUR. Darbu autori tiks uzaicināti piedalīties Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības plānošanas procesā „Kurzeme 2030. Konkursa rezultāti tiks paziņoti mājas lapā www.kurzemesregions.lv un dalībniekiem personīgi.

 

Konkursa nolikumu skatīt ŠEIT>>
Relīzi sagatavoja Sanita Astiča,

Vairāk informācijas e-pasta: [email protected]
 
6a01156f7e3eba970c0120a5ff4d53970b-800wi