Spāņu valodas nodarbības Jauniešu mājā

Ventspilī kopš 2023. gada novembra dzīvo, strādā un iejūtas vietējā kopienā nu jau seši Eiropas Solidaritātes korpusa ārzemju brīvprātīgie no dažādām Eiropas valstīm.

Spāņu puiši ir saņēmušies un beidzot izsludina spāņu valodas nodarbības, kas notiks angļu – spāņu valodās!

Pirmā tikšanās ar visiem interesentiem notiks 7. martā plkst. 18.00 Ventspils Jauniešu mājā, Kuldīgas ielā 13!

Turpmāko nodarbību dienas un laiki tiks precizēti pēc ieinteresēto apmeklētāju izvēles. Tāpēc seko līdzi socialo mediju ierakstiem Facebook un Instagram.

Projektu “Youth of Tomorrow” finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”