Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus vecumā no 13 – 25 gadiem piedalīties aptaujā par Eiropas Jaunatnes 11 mērķiem

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) aicina jauniešus vecumā no 13 – 25 gadiem piedalīties aptaujā par Eiropas Jaunatnes 11 mērķiem, sniedzot savu viedokli par šī brīža situāciju Latvijā.

Eiropas Jaunatnes 11 mērķi tika definēti dialogā, kurā piedalījās jaunieši no visas Eiropas, 2017.–2018. gadā. Šie mērķi nosaka starpnozaru jomas, kam ir ietekme uz jauniešu dzīvi, un pievērš uzmanību problēmām, kuras ir jāatrisina. ES jaunatnes stratēģijai būtu jāpalīdz konkretizēt šo jaunatnes redzējumu.

Aptaujas rezultāti tiks apkopoti anonīmā veidā un salīdzināti ar jauniešu viedokļiem Austrijā, Polijā, Itālijā, un Serbijā. Tie kalpos kā pamats lielākam izpētes ziņojumam par Eiropas Jaunatnes mērķu un stratēģijas integrāciju jaunatnes politikā projekta partneru valstīs. 

Aptaujas aizpildīšana aizņems 5-10 minūtes. Tā pieejama šeit: https://ej.uz/ljpaptauja 

Lai piedalītos izlozē par sevis izvēlētu dāvanu karti 50 EUR vērtībā, jaunieši ir aicināti anketas noslēgumā norādīt e-pasta adresi. Izlozes rezultāti tiks paziņoti brīdī, kad anketa sasniegs 500 atbildes, bet ne vēlāk kā 8.maijā. 

Aptauja tiek īstenota projekta “European Youth Voices” ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība, caur Erasmus+ programmu “Eiropas Jaunatne Kopā”.