Tuvojas Ēnu diena 2023

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum!

Pieteikšanās uz vakancēm sāksies 7.martā, kad skolēniem būs iespēja tradicionālajās 3 kārtās pieteikties vakancēm.

  • Ēnotāju pieteikšanās 1. kārta – 7. – 13. marts
  • Ēnotāju pieteikšanās 2. kārta – 17. – 20. marts
  • Ēnotāju pieteikšanās 3. kārta – 24. – 27. marts
  • Nejaušais Ēnotājs*: 31. marts

Ārpus norādītajiem datumiem pieteikšanās uz vakancēm nebūs pieejama, tajā laikā Ēnu devēji izskata pieteikumus un skolēnu pieteikšanās uz vakancēm nenotiek.

*Nejaušais Ēnotājs – skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju.