Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgie ciemojas Zūru pamatskolā

Piektdien, 25.novembrī – Ventspils Jauniešu māja un biedrība “Attīstības fabrika” kopā ar Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgajiem viesojās Zūru pamatskolā, kurā norisinājās visu Ventspils novada skolu pašpārvalžu tikšanās.

Tikšanās laikā tika organizētas dažādas neformālās izglītības aktivitātes, kur tika pārbaudīts – cik saliedētas ir pašpārvaldes savā starpā un visas kopā.

Jaunieši ļoti aktīvi iesaistījās un vairāku stundu garumā sporta zāle bija pilna ar pozitīvām emocijām un jautrām sarunām.

Projektu “Youth of Tomorrow” finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Nacionālās aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.”