Izsludināts stipendiju konkurss topošajiem pedagogiem

Līdz 2022. gada 10. augustam pedagoģiskajās izglītības programmās studējošie var iesniegt pieteikumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas pretendentu atlases konkursā.

Konkursa kārtībā piešķirs stipendijas tiem studentiem, kuri pēc studiju beigšanas atbilstoši iegūtajai specialitātei piekrīt strādāt vienā vai vairākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs ne mazāk kā trīs gadus un kuri studē par skolotājiem šādās jomās:

  • matemātika,
  • fizika,
  • sociālās zinības un vēsture vai
  • latviešu valoda un literatūra.

Par pretendentu var būt pilna vai nepilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students, kas ir sekmīgi noslēdzis vismaz divus studiju gadus. Stipendija mēnesī būs 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī (šobrīd 250 eiro mēnesī) un stipendiju izmaksās desmit mēnešus gadā.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas publicētas Izglītības pārvaldes mājaslapā http://vip.ventspils.lv